Aktuality

Späť Hlavní hygienici SR a ČR Ján Mikas a Pavla Svrčinová sa stretli na pôde ÚVZ SR

V utorok, 1. augusta 2023, navštívila na pozvanie hlavného hygienika SR, PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR hlavná hygienička Českej republiky, MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. s delegáciou.

skupinová fotografia

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti verejného zdravotníctva z kríz uplynulých rokov - COVID-19, migračná situácia, ochorenie mpox.

Nosnou témou bola taktiež výmena informácií o implementácii projektu ÚVZ SR zameraného na elektronizáciu systémov verejného zdravotníctva v SR.

spoločná beseda

Odbor medzinárodných vzťahov a Odbor komunikácie ÚVZ SR