Aktuality

Späť Expertný tím WHO navštívil ÚVZ SR, zaujímal sa o ochorenia, ktorým sa dá predísť očkovaním

Zástupkyne expertného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa 20.6.2023 stretli s vybranými vedúcimi zamestnancami odborných útvarov ÚVZ SR a zástupcami sektoru verejného zdravotníctva. Témou bola plánovaná informatívna misia WHO týkajúca sa  komplexného preskúmania reakcie na prepuknutie detskej obrny na Ukrajine a hodnotenie rizika chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním (VPD), v krajinách, ktorých sa to týka.

Zástupkyne expertného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - fotografia

Členky informatívnej misie WHO si vypočuli prezentácie ÚVZ SR  odborníkov zo segmentu epidemiológie a lekárskej mikrobiológie a diskutovali s nimi na príslušné témy. Navštívili aj laboratóriá lekárskej mikrobiológie na ÚVZ SR. 

Zástupkyne expertného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - fotografia 2

Záverečná správa informatívnej misie WHO bude okrem celkového zhodnotenia situácie o úrovni VPD v rámci zraniteľnej skupiny utečencov obsahovať aj možné návrhy na riešenie problematických oblastí a poskytnutie podpory zo strany WHO. Komplexnú správu z misie by mala WHO poslať v horizonte niekoľkých týždňov.

Odbor medzinárodných vzťahov ÚVZ SR