Aktuality

Späť Európska výzva v oblasti výskumu a vzdelávania v radiačnej ochrane: Prihlasovanie na intenzívny kurz vo Francúzsku

Výzva pre mladých výskumníkov, študentov magisterského alebo doktorandského štúdia, pracovníkov radiačnej ochrany alebo lekárov, ktorí sa zaujímajú o biologické účinky časticového žiarenia.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako člen konzorcia PIANOFORTE, európskeho partnerstva v oblasti výskumu v radiačnej ochrane, prichádza s výzvou na prihlasovanie sa na:

INTENZÍVNY KURZ
Ožiarenie časticami: molekulárne, bunkové a tkanivové účinky
Termín: 8. - 12. júla 2024
Miesto konania: Centre François Baclesse, Caen, FRANCÚZSKO
(organizuje Univerzita v Caen-Normandy v spolupráci s Centre François Baclesse)

Témy kurzu:

  • Komplexné poškodenie a oprava DNA
  • Sekundárne rakovinové ochorenia
  • Cytogenetika
  • Odpoveď imunitného systému
  • Kardiovaskulárne účinky
  • Neurovaskulárne účinky
  • Cielená rádionuklidová terapia

PIANOFORTE podporí až 15 účastníkov. Kurz je bezplatný a ubytovanie zabezpečené.
Pre odporúčanie a ďalšie podmienky kontaktujte ÚVZ SR na adrese:
milos.kristof@uvzsr.sk.
Prihlásiť sa je možné do 2. mája zaslaním svojho životopisu, motivačného listu a odporúčania od ÚVZ SR profesorovi Siamak Haghdoostovi (siamak.haghdoost@unicaen.fr).
Zároveň je možné požiadať o cestovný grant.

Finančné prostriedky sú z programu Európskej únie "EURATOM" pre výskum a inovácie v rámci grantovej dohody 101061037.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR