Aktuality

Späť EÚ a Ázia posilňujú spoluprácu v oblasti materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

Predstavitelia Európskej únie a ázijských štátov sa stretli v Bangkoku, svoju zástupkyňu vyslalo aj Slovensko

V dňoch 26. – 27. 6. 2023 sa Milada Syčová, vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami zriadeného na RÚVZ so sídlom v Poprade, zúčastnila ako súčasť európskej delegácie na Regionálnom seminári „Materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami (FCM) a požiadavky bezpečnosti pre recyklované plasty“ (Regional seminar on Food Contact Materials and Safety Requirements applicable to Recycled Plastic). Cieľom semináru, ktorý sa konal v thajskom Bangkoku, bolo prispieť k zlepšeniu regulačnej spolupráci medzi príslušnými orgánmi EÚ, členskými štátmi EÚ a ázijskými partnerskými krajinami.

účastníci európskej delegácie

Posilnenie spolupráce v oblasti materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (FCM) medzi európskymi a ázijskými krajinami je prioritou pre zaručenie zdravia ľudí vo vzťahu k migrácii určitých nebezpečných látok. Semináru sa zúčastnili delegácie z Číny, Indie, Indonézie, Japonska, Malajzie, Filipín, Južnej Kórey, Thajska a Vietnamu. Prvý deň seminára Milada Syčová prezentovala všeobecné a špecifické legislatívne požiadavky na zdravotnú bezpečnosť všetkých FCM a európsky prístup k výkonu úradných kontrol. Druhý deň seminára bol venovaný diskusii k aktuálnym témam, najmä používaniu recyklovaných obalových materiálov.

Prezentácia  Milada Syčová

Nasledujúce tri dni (28. - 30. 6. 2023) bola Milada Syčová súčasťou školiaceho projektu „Better Trainig for safer Food“, v rámci ktorého osobne navštívila a diskutovala o technických aspektoch testovania a posudzovania FCM so siedmimi inštitúciami v Thajsku, vrátane Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva verejného zdravotníctva, thajského a ázijského (ASEAN) referenčného laboratória pre problematiku FCM a výskumných centier na Univerzite Kasetsart v Bangkoku. Cieľom diskusií a osobných návštev bolo podať thajským kompetentným úradom odporúčania pre lepší výkon dozoru nad touto komoditou výrobkov a technickú podporu pri testovaní.