Aktuality

Späť Endemické oblasti kliešťovej encefalitídy v SR za rok 2021

Chorobnosť na kliešťovú encefalitídu (KE) má v Slovenskej republike dlhodobo stúpajúci trend.  Ochorenia boli za obdobie 5 rokov (2017 -2021) zaznamenané v každom kraji. Najvyšší výskyt prípadov ochorenia počas tohto 5-ročného obdobia zaznamenávame v Banskobystrickom kraji (31 % zo všetkých prípadov), nasledoval Žilinský kraj (28,95 % zo všetkých prípadov) a Trenčiansky kraj (18,3%). Najvyšší počet prípadov KE za analyzované obdobie zaznamenávame v roku 2020 (185).

Ochorenia boli hlásené za obdobie 2017 - 2021 celoročne okrem januára, marca a novembra, pričom najviac ochorení sa vyskytovalo v mesiacoch máj, jún a júl.

Výskyt KE u osôb za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) podľa najvyšších chorobností v krajoch na Slovensku:

Výskyt KE u osôb za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) podľa najvyšších chorobností v krajoch na Slovensku - tabuľka

Výskyt KE za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) vo vybraných lokalitách na Slovensku
podľa údajov Biomedicínskeho centra SAV (č. projektu APVV 16-0518):

Výskyt KE za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) vo vybraných lokalitách na Slovensku podľa údajov Biomedicínskeho centra SAV - tabuľka

Graf : Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR podľa okresov od 1.1.2017 do 31.12.2021

Výskyt KE za obdobie 5 rokov (2017 – 2021) vo vybraných lokalitách na Slovensku podľa údajov Biomedicínskeho centra SAV

Zdroj: EPIS, ÚVZ SR

Graf : Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR, trend za 20 rokov, rok 2022

Graf : Výskyt kliešťovej encefalitídy v SR, trend za 20 rokov, rok 2022

Zdroj: EPIS, ÚVZ SR