Aktuality

Späť Ďalší potvrdený prípad osýpok v Bratislave

V Bratislave sme zaznamenali ďalší laboratórne potvrdený prípad osýpok. Ide o 18-mesačné dieťa. V pondelok 27. februára 2023 to v poobedných hodinách potvrdili výsledky vyšetrenia v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Dieťa nebolo očkované prvou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) pre dočasné zdravotné kontraindikácie a je bez cestovateľskej anamnézy (nebolo v zahraničí). Bolo hospitalizované, nemocnica o tejto skutočnosti upovedomila Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave v pondelok 27. februára.

RÚVZ Bratislava začal v tento deň bezodkladne epidemiologické vyšetrovanie a spolupracuje s ošetrujúcim lekárom dieťaťa. RÚVZ kontaktoval rodičov, ktorých deti sa nachádzali v čakárni lekára v čase, kedy tam bolo prítomné dieťa s osýpkami, a zabezpečil protiepidemické opatrenia.

V rámci epidemiologického vyšetrovania zo strany RÚVZ v BA sa zatiaľ zistilo nasledovné:

  • rodičia navštívili pediatrickú ambulanciu v Petržalke dňa 21. 2. 2023; pacientov, ktorí navštívili ambulanciu v rovnakom čase, priamo kontaktoval RÚVZ,
  • epidemiologická súvislosť s predchádzajúcimi laboratórne potvrdenými prípadmi osýpok sa zatiaľ nepreukázala, vyšetrovanie stále pokračuje,

V Bratislave sme od začiatku roka 2023 celkovo potvrdili tri laboratórne potvrdené prípady osýpok u detí (deti pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie neboli ešte proti MMR zaočkované).
Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na krajskej či okresnej úrovni pod 95 % (kolektívna imunita) nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na našom území. Na Slovensku môžu vznikať malé ohniská nákaz.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách - neustále sledujú epidemiologickú situáciu.
ÚVZ SR koncom januára 2023 a opakovane vo februári vyzval regionálne úrady, aby pripomenuli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo svojej územnej pôsobnosti možnosť výskytu osýpok - aby lekári brali do úvahy túto možnosť v rámci diferenciálnej diagnostiky a hlásili regionálnym úradom aj podozrenia na osýpky, aby sa včas mohli prijať protiepidemické opatrenia.
Rovnako je potrebné zdôrazňovať rodičom význam pravidelného povinného očkovania nielen proti MMR. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára (pdf, 883 kB). V súčasnosti sa na Slovensku proti osýpkam, mumpsu a ružienke používa trivalentná (trojzložková) očkovacia látka. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka sa podáva v 5. roku života.
Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019, kedy sa zaznamenalo 318 prípadov (epidémia osýpok na východe Slovenska). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do 1 roka.

Zaočkovanosť proti osýpkam v Bratislavskom kraji za rok 2022; administratívna kontrola očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast

  • V najmladšom kontrolovanom ročníku narodenia (2020) bolo zaočkovaných 94,3 % detí v kraji. Zistených bolo 308 odmietnutí očkovania (3,4 %). Na úrovni okresov evidovali najvyššiu úroveň v okrese Bratislava II (96,8 %), naopak, najnižšiu v okrese Malacky (89,0 %).
  • Celokrajská zaočkovanosť v ročníku narodenia 2019 dosiahla hodnotu 95,4 %. Očkovanie bolo odmietnuté v 269 prípadoch (3,0 %). Na okresnej úrovni sa zaočkovanosť pohybovala od 96,8 % (okres Bratislava II a okres Senec) do 92,2 % (okres Bratislava III).
  • V 11. roku života (ročník narodenia 2010) - bolo v Bratislavskom kraji preočkovaných 94,4 % detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 211 prípadoch (2,8 %). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Bratislava IV (96,4 %), najnižšia v okrese Bratislava I (86,5 %).
  • V ročníku narodenia 2009 bolo preočkovaných v Bratislavskom kraji 94,3 % detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 190 prípadoch (2,6 %). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Malacky (98,0 %), najnižšia v okrese Bratislava I (81,2 %).

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky