Aktuality

Späť Cukrársky košík na muffiny 5 cm silikón – zvýšený obsah prchavých látok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom košík cukrársky na muffiny 5 cm silikón, EAN kód 5907558755756, Iné označenie F2105204, krajina pôvodu Poľsko. Výrobok bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 %, laboratórne zistená hodnota v prípade sivého košíka je 1,103 % a v prípade čierneho košíka je  1,078 %.

Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa výrobok môže nachádzať na trhu v SR, spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Cukrársky košík na muffiny profil

Cukrársky košík na muffiny vrhch

Cukrársky košík na muffiny spodok