Aktuality

Späť COVID-19: Odporúčania pre cestovateľov prichádzajúcich Z a DO Číny a pre zamestnancov v medzinárodnej leteckej doprave

Slovensko sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 v zahraničí. Sme účastníkmi rokovaní na európskej úrovni a koordinujeme svoje kroky s ostatnými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti posilňujeme monitoring odpadových vôd v okolí významných medzinárodných letísk na Slovensku aj napriek tomu, že nemáme priame spojenia z Číny. To nám doplní prehľad o aktuálnej epidemiologickej situácii. Okolité krajiny, ktoré majú priame letecké spojenia s Čínou, zavádzajú ďalšie preventívne opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia nového variantu aj na Slovensko (povinné testovanie cestujúcich pred príletom resp. po prílete, používanie respirátorov, zvýšená dezinfekcia a pod.). Aktuálne preverujeme možnosti vyšetrovania odpadových vôd priamo z lietadiel na základe posúdenia rizika zavlečenia vírusu v rámci medzinárodných letov na územie SR, hoci ide o odporúčanie najmä pre krajiny, ktoré majú priame letecké spojenie s Čínou.

Významným preventívnym opatrením, ktoré znižuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, je očkovanie. Dôrazne odporúčame obyvateľom, aby využili bezplatnú možnosť očkovania proti COVID-19. Odporúča sa základné očkovanie (2 dávky) ako aj posilňujúce - tretia a/alebo štvrtá dávka pre tých, ktorí sú očkovaní základnými dvoma dávkami. Očkovaním sa významne znižuje riziko závažného priebehu infekcie alebo úmrtia v súvislosti s COVID-19 nielen pre vás, ale aj pre vašich blízkych, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať alebo majú nedostatočnú imunitnú odpoveď.

Zároveň odporúčame dodržiavať nasledujúce opatrenia:

Odporúčania pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny

 • Počas cestovania patria ochranné rúška a respirátory medzi najúčinnejšie prostriedky na zabránenie prenosu vírusu SARS-COV-2. Odporúčame ich nosiť v preplnenom interiéri a exteriéri. Rovnako odporúčame dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov od cudzích ľudí. Cestujúcim odporúčame aby si overili u leteckej spoločnosti podmienky cestovania do tranzitnej, resp. cieľovej krajiny.
 • Zraniteľným skupinám ľudí a osobám s príznakmi respiračného ochorenia dôrazne odporúčame mať správne prekryté horné dýchacie cesty v dopravných prostriedkoch, osobitne počas letu v lietadle. Znížite riziko nakazenia seba, resp. ľudí vo svojom okolí.
 • Osobám prichádzajúcim z Číny odporúčame otestovať sa po príchode (môže byť aj samotest). Ak je výsledok pozitívny, je potrebné zostať doma, liečiť sa, dbať o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory. To isté odporúčame cestujúcim, ktorí sa po návrate cítia chorí.

Dodržiavaním týchto odporúčaní chránite nielen seba, ale aj svojich blízkych pred novým variantom koronavírusu a jeho šírením.

Odporúčania pre cestujúcich do Číny

 • Pred odchodom sa uistite, že ste boli kompletne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 vrátane posilňujúcich dávok.
 • Počas cestovania používajte rúška a respirátory v preplnenom interiéri a exteriéri, a to aj počas letu. Rovnako odporúčame dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov od cudzích osôb. Cestujúcim odporúčame aby si overili u leteckej spoločnosti podmienky cestovania do tranzitnej, resp. cieľovej krajiny.
 • Zraniteľným skupinám ľudí a osobám s príznakmi respiračného ochorenia dôrazne odporúčame mať správne prekryté horné dýchacie cesty bez ohľadu na požiadavky na daný let. Znížite riziko nakazenia seba, resp. ľudí vo svojom okolí.
 • Ak sa cestujúci cítia chorí, odporúčame im zostať doma, liečiť sa, starať sa o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory.

Odporúčania pre zamestnancov letísk

 • Prevádzkovatelia lietadiel a letísk by mali naďalej informovať svojich zamestnancov o význame očkovania proti ochoreniu COVID-19.
 • Zamestnanci, ktorí priamo komunikujú s cestujúcimi, by mali byť poučení a vyzývaní, aby správne nosili ochranné rúško alebo respirátor a pravidelne vykonávali hygienu rúk, či už riadnym umývaním rúk, alebo používaním dezinfekčného prostriedku na ruky na báze alkoholu.

Odporúčania pre leteckých dopravcov a prevádzkovateľov medzinárodných letísk

 • informovať zamestnancov o význame očkovania proti ochoreniu COVID-19;
 • zamestnancom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s cestujúcimi, vysoko odporúčame správne prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom alebo ochranným rúškom a dôsledne dodržiavať hygienu rúk;
 • zvýšiť frekvenciu upratovania a na dezinfekciu najmä dotykových plôch používať dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom;
 • prostredníctvom audiovizuálnej techniky informovať cestujúcich o možnostiach prevencie COVID-19;
 • uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny;
 • upraviť proces nástupu cestujúcich na palubu lietadla a výstupu z paluby lietadla s cieľom minimalizovať kumuláciu cestujúcich
 • minimalizovať palubný servis.

leták

leták - angličtina

Úrad verejného zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo dopravy SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR