Aktuality

Späť COVID-19: Epidemiologickú situáciu sledujeme nepretržite

Za mesiac jún evidujeme mierne zvýšené počty pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 v SR, avšak nejde o rapídny nárast. Vírus SARS-CoV-2 v našej populácii naďalej cirkuluje a neustále sa vyvíja, a preto riziká objavenia sa nových variantov zostávajú reálne. Najvyšší nárast prípadov očakávame ku koncu leta a v jesenných mesiacoch, v súvislosti s návratom dovolenkárov a nástupom chladnejších mesiacov. Situáciu dôkladne monitorujeme a sledujeme aj šírenie nových subvariantov omikronu BA.4 a BA.5.

Na Slovensku cirkulujú v populácii v nasledujúcom zastúpení: za mesiac jún doteraz tvoril subvariant BA.4 spolu 6,5 % a subvariant BA.5 tvoril 19,6 % zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek.

Epidemiologickú situáciu analyzujeme aj prostredníctvom užitočného doplnkového nástroja – monitoringu odpadových vôd, ktorý umožňuje detegovať prípadné ohniská nákazy. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom vedia epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia. Monitorovanie odpadových vôd treba vnímať ako nezávislý prístup k stratégiám dohľadu a testovania na COVID-19. Poskytuje dôležité doplňujúce informácie pre rozhodovací proces v otázkach verejného zdravia v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19. Výsledky monitoringu odpadových vôd zverejňuje ÚVZ pravidelne na svojej webovej stránke, pričom zodpovedajú súčasnej epidemiologickej situácii v SR.

Na Slovensku sa aktuálne, podobne ako v iných európskych krajinách, testuje v nižšej intenzite ako predtým. Dôležitá však zostáva nepretržitá surveillance akútnych respiračných ochorení, informácia o pozitivite testov na COVID-19, o počte hospitalizovaných, vekovej štruktúre chorých a podobne. Obyvateľom sú naďalej dostupné samotesty, o pozitívnom výsledku je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR naďalej potrebné informovať ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, aj napríklad o tom, či je potrebné vyšetrenie metódou PCR.

Spolu s platnými vyhláškami rovnako naďalej platia odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k prekrytiu dýchacích ciest a aj pre činnosť prevádzok a organizovanie hromadných podujatí. Tieto materiály s odporúčacím charakterom sme vydali ihneď po zrušení veľkej časti povinností v týchto oblastiach a informovali verejnosť.

Odporúčania k prekrytiu dýchacích ciest

Odporúčania k činnostiam prevádzok a k organizovaniu hromadných podujatí

Pravidelné dôkladné umývanie rúk (resp. dezinfekcia, ak nie je možné umyť ruky vodou a mydlom) je už základným štandardom. Naďalej platí, že osoba s príznakmi má zostať doma, kontaktovať lekára, neohrozovať svoje okolie a vyliečiť sa. Stále je účinná vyhláška k domácej izolácii

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky