Aktuality

Späť Blíži sa Svetový deň vody 2024: Dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne

Pri príležitosti Svetového dňa vody Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Akcia pre verejnosť sa bude konať

  • v priestoroch ÚVZ SR (Trnavská cesta 52, Bratislava) vo štvrtok 21. marca (9:00 - 11:30),
  • v stanovených dátumoch aj v priestoroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva  - dátumy a ďalšie praktické informácie nájdete rozpísané v tabuľke nižšie.

Vo vymedzených časoch budú pracovníci všetkých RÚVZ verejnosti poskytovať odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Väčšina RÚVZ ponúkne aj orientačné vyšetrenia vzoriek vody zo súkromných studní, pričom analýza bude cielená na dva ukazovatele - dusitany a dusičnany.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň dvakrát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na vybraných RÚVZ). Naopak, kvalitu vody z verejných vodovodov priebežne kontrolujú jej dodávatelia i úrady verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2024 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (súkromnej studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra - musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na orientačné vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo na taký RÚVZ, ktorý bude poskytovať orientačné analýzy (prehľad aktivít jednotlivých RÚVZ nájdete nižšie).

Zároveň by sme chceli dať do pozornosti dotazník, v ktorom nás zaujíma Váš osobný názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie zhruba 10 minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.
Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Ďakujeme, že nám venujete svoj cenný čas - Online dotazník.

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2024

Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody
 

RÚVZ Pre okresy Dátum Čas Orientačné analýzy vôd zo studní
príjem vzoriek a odhadovaná celková kapacita
Osobné poradenstvo Telefonické poradenstvo E-mailové poradenstvo
ÚVZ SR   21.3.2024 9:00 - 11:30

Trnavská cesta 52, Bratislava
(200 vzoriek)
 

Trnavská cesta 52, Bratislava +421 249 284 383 ohzp@uvzsr.sk
Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno
21.3.2024 8:00 - 13:00

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

(800 vzoriek)

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 048/4367746, 048/4367766, 048/4367761 pavlina.bartova@vzbb.sk , petra.lovicova@vzbb.sk , miroslav.schwarz@vzbb.sk 
Bardejov Bardejov 22.3.2024 7:30 - 12:30

Kuzmányho 18, Bardejov

(200 vzoriek)

Kuzmányho 18, Bardejov 054/4880710,
0903 641 887
bj.hzp@uvzsr.sk
Bojnice Prievidza
Partizánske
22.3.2024 8:00 - 11:30

Nemocničná 8, Bojnice

(150 - 200 vzoriek)

Nemocničná 8, Bojnice 046/519 20 14 hzp@ruvzpd.sk
Bratislava Bratislava
Malacky
Senec
Pezinok
21.3.2024 8:00 – 11:30 (alebo do naplnenia kapacít)

Ružinovská 8, Bratislava

(200 - 220 vzoriek)

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

0917426002,
0917 426 008

ba.cizmarova@uvzsr.sk , ba.slukova@uvzsr.sk 
Čadca Čadca
Kysucké Nové Mesto
22.3.2024 8:00 - 12:00

Palárikova 1156, Čadca

(220 - 250 vzoriek)

Palárikova 1156, Čadca 041/430 26 51, 041/430 26 52, 0919 371 298 ca.hzp@uvzsr.sk
Dolný Kubín Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
22.3.2024 8:00 - 12:00

Nemocničná 12, Dolný Kubín

(100 -150 vzoriek)

Nemocničná 12, Dolný Kubín 0915 468 180 dk.hzp@uvzsr.sk
Dunajská Streda Dunajská Streda 22.3.2024 9:00 -14:00 bez analýzy vzoriek vody Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda 031/5911265, 031/5911236 ds.hzp@uvzsr.sk
Galanta Galanta 22.3.2024 8:00 - 12:00

Hodská 2352/62, Galanta

(100 - 150 vzoriek)

Hodská 2352/62, Galanta 031/7838023, 031/7838024 ga.ohzp@uvzsr.sk , ga.ohzp2@uvzsr.sk , ga.ohzp4@uvzsr.sk 
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina
22.3.2024 07:30 - 12:00

Ul. 26. novembra 157/2, Humenné

(150 - 200 vzoriek)

Ul. 26. novembra 157/2, Humenné 057/775 5045 hn.hzp@uvzsr.sk
Komárno Komárno 21.3.2024 8:00-14:00

Mederčská 39, Komárno 

(100 vzoriek)
 

Mederčská 39, Komárno 035/7702 627, 0940 653 931 ruvzkn@uvzsr.sk
Košice Košice
Košice - okolie
 
21.3.2024 9:00 - 
11:30

Ipeľská 1, Košice

(400 - 450 vzoriek)

Ipeľská 1, Košice 055/6114219 mikova@ruvzke.sk , hzp@ruvzke.sk 
Levice Levice 22.3.2024 8:00 - 13:00

Levice, Komenského 4 

(150 vzoriek)

Levice, Komenského 4 036/6312899 lv.jakubikova@uvzsr.sk
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok
21.3.2024 8:00 - 10:00

Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

(40 vzoriek)

Štúrova 36,Liptovský Mikuláš 044/5521278 lm.hzp@uvzsr.sk
Lučenec Lučenec
Poltár
21.3.2024 08:00 - 10:00

Lučenec, Petofiho 1 

(300 vzoriek)

Petofiho 1, Lučenec 047/4323571 lc.hzp@uvzsr.sk
Martin Martin
Turčianske Teplice
21.3.2024   bez analýzy vzoriek vody Kuzmányho 27, Martin, budova A 043/401 29 31, 0911 766 750 mt.hzp@uvzsr.sk
Michalovce Michalovce
Sobrance
22.3.2024 8:00 - 12:00

S. Chalupku 5, Michalovce

(200 vzoriek)

S. Chalupku 5, Michalovce 056/6880630 mi.hzp@uvzsr.sk
Nitra Nitra
Šaľa
Zlaté Moravce
21.3.2024 8:00 - 12:00

Štefánikova 58, Nitra

(250 vzoriek)

Štefánikova 58, Nitra 037/6560430, 037/6560431, 037/6560432 nr.hzp@uvzsr.sk , nr.sluzby@uvzsr.sk , nr.hzpnitra@uvzsr.sk 
Nové Zámky Nové Zámky 22.3.2024 9:00 - 13:00

Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky

(100 - 130 vzoriek)

Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky 035/6912394, 035/6912340, 035/6912440 nz.hzp@uvzsr.sk
Poprad Poprad
Kežmarok
Levoča
22.3.2024 9:00 - 13:00

Zdravotnícka 3525/3, Poprad

(120 vzoriek)

Zdravotnícka 3525/3, Poprad 052/4180761 pp.gallovic@uvzsr.sk , pp.jurco@uvzsr.sk 
Považská Bystrica Považská Bystrica
Ilava
Púchov
22.3.2024 7:00 - 11:00

Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica

(400 vzoriek)

Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica 042/4450242,
042/4450243,
042/4450246
renata.hrnciarova.pb@uvzsr.sk , eva.janosikova.pb@uvzsr.sk , maria.bielikova.pb@uvzsr.sk 
 
Prešov Prešov
Sabinov
22.3.2024 8:00 -12:00

Hollého 5, Prešov

(500 vzoriek)

Hollého 5, Prešov 051/7580321,
051/7580322, 051/7580323,
051/7580324, 
po.miscikova@uvzsr.sk , po.hrabcakova@uvzsr.sk , po.miklus@uvzsr.sk , po.germuskova@uvzsr.sk , po.pollakova@uvzsr.sk , po.krajnikoav@uvzsr.sk , po.leskova@uvzsr.sk , po.dolgosova@uvzsr.sk 
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Revúca
21.3.2024 9:00 - 11:00; 13:00-14:00 bez analýzy vzoriek vody Tomášikova 1800/14, Rimavská Sobota 0918 542 761
047/5631121,
047/5631118, 047/5631126, 047/5631127
rs.hzp@uvzsr.sk
Rožňava Rožňava 18.3.- 22.3.       2024 8:00 - 14:00

Špitálska 3, Rožňava

(100 vzoriek)

Špitálska 3, Rožňava 0905 507 642, 058/7323257 rv.toporova@uvzsr.sk   rv.jungova@uvzsr.sk   rv.jakobej@uvzsr.sk   zoltan.fodor.rv@uvzsr.sk 
Senica Senica
Skalica
22.3.2024 8:00 - 12:30

Kolónia 557, Senica

(250 - 300 vzoriek)

Kolónia 557, Senica 0917 454 058, 034/6909330, 034/6909328 se.turanska@uvzsr.sk  se.noskova@uvzsr.sk  se.rechtorikova@uvzsr.sk  se.kulhankova@uvzsr.sk 
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica
22.3.2024 9:00 - 14:00

A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves

(150 vzoriek)

A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves 053/4170220, 0911 639 040, 0947 963 905 sn.hzp@uvzsr.sk
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 22.3.2024 8:00 - 11:30

Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa

(150 vzoriek)

Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa 052/4280133, 052/4280130, 0910 440 662 jan.kolcun.sl@uvzsr.sk  jana.hojstricova.sl@uvzsr.sk , lucia.knapikova.sl@uvzsr.sk 
Svidník Svidník
Stropkov
22.3.2024 8:00 - 11:00

Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník

(150 vzoriek)

Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník 054/7880027 sk.hzp@uvzsr.sk
Trebišov Trebišov 22.3.2024 9:00 - 13:00

Jilemnického 3370/2, Trebišov

(200 vzoriek)

Jilemnického 3370/2,Trebišov 056/6681276 tv.petrovic@uvzsr.sk , tv.beresova@uvzsr.sk 
Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
22.3.2024 8:00 - 14:00 bez analýzy vzoriek vody Nemocničná 4, Trenčín 032/6509554 tn.voda@uvzsr.sk
Topoľčany Topoľčany 22.3.2024 8:00 - 14:00

Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany

(200 vzoriek)

Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany 0385372735, 0385372738, 0911 127 131 to.hzp@uvzsr.sk
Trnava Trnava
Hlohovec
Piešťany
22.3.2024 9:00 – 14:00

Ulica Limbová 6053/6, Trnava

(300 vzoriek)

Halenárska 23, Trnava 033/5354596 0907 821 236 tt.voda@uvzsr.sk
Veľký Krtíš Veľký Krtíš 21.3.2024 8:00 - 11:00

Banícka 5, Veľký Krtíš

(150 vzoriek)

Banícka 5, Veľký Krtíš 0474812722,
0474812723, 0908 947 767
vk.hruskova@uvzsr.sk , vk.kovacsova@uvzsr.sk 
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 22.3.2024 7:30 - 14:30

Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou

(150 - 300 vzoriek)

Dr. C. Daxnera 91/4, Vranov nad Topľou 057/4464966, 0918 779 018 vt.hzp@uvzsr.sk
Zvolen Zvolen
Detva
Krupina
21.3.2024 8:00 - 12:00

Nádvorná 12, Zvolen

(150 vzoriek)

Nádvorná 12, Zvolen  0918 995 362, 045/5552354, 045/5552326, 045/5552306, 045/5552321 zv.hzp@uvzsr.sk
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
Žarnovica
Banská Štiavnica
20.3.2024 8:00 - 14:00 bez analýzy vzoriek vody Ul. Cyrila a Metoda č. 23, Žiar nad Hronom 0914 320 313, 045/6782031, 045/6782032, 045/6782033 zh.hzp@uvzsr.sk
Žilina Žilina
Bytča
21.3.2024 8:00 - 12:00

V. Spanyola č. 27, Žilina

(600 vzoriek)

V. Spanyola č. 27, Žilina 041/7233843,
041/7233844,
041/7233845, 0911 600 205
za.hzp@uvzsr.sk


Ďalšie informácie:
ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE - informačný leták pre verejnosť (pdf, 2,5 MB)
Oficiálna webstránka medzinárodnej kampane World Water Day - Svetový deň vody

Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR