Aktuality

Späť Blíži sa Svetový deň vody 2023, dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne

Buďte zmenou, ktorú chcete vidiet vo svete! - leták Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú všetkým záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Akcia pre verejnosť sa bude konať

  • v priestoroch ÚVZ SR v stredu 22. marca 2023 (8:30 - 11:30),
  • v stanovených dátumoch aj v priestoroch RÚVZ v SR (presné dátumy a časy pre jednotlivé regionálne úrady nájdete rozpísané v tabuľke nižšie).

Vo vymedzených časoch budú pracovníci jednotlivých úradov okrem orientačného vyšetrenia vzoriek vody zo studní verejnosti poskytovať aj odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

O kvalitu vody vo vlastných studniach sa musia starať ich majitelia, ktorí by si ju v prípade jej používania na pitné účely mali nechať skontrolovať aspoň 2-krát do roka v akomkoľvek akreditovanom laboratóriu, ktoré poskytuje analýzy kvality pitnej vody (napríklad aj na ÚVZ SR alebo na niektorom z RÚVZ). Naopak, kvalita vody z verejných vodovodov je priebežne kontrolovaná jej dodávateľmi i orgánmi verejného zdravotníctva.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, t. j. jej krátkodobé ani dlhodobé a opakované používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Jej kvalita sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Ak máte záujem v rámci Svetového dňa vody 2023 o bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, postupujte nasledovne:

  • voda – minimálne 0,2 litra - musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZ (zoznam nižšie).

Zároveň by sme chceli dať do pozornosti dotazník, v ktorom nás zaujíma Váš osobný názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov. Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou.

Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje. Ďakujeme, že nám venujete svoj cenný čas - Online dotazník.

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2023
Odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody

RÚVZ Pre okresy Dátum Čas Orientačné analýzy vôd zo studní Osobné poradenstvo Telefonické poradenstvo E-mailové poradenstvo
ÚVZ SR - 22.3.2023 8:30 - 11:30 Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 421 249 284 383 ohzp@uvzsr.sk
Banská Bystrica Banská Bystrica
Brezno
22.3.2023 8:00 - 14:00 Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 048/4367746, 048/4367763 bartova@vzbb.sklovicova@vzbb.sk
Bardejov Bardejov 22.3.2023 7:30 - 14:00 Kuzmányho 18, Bardejov, č. d. 44 Kuzmányho 18, Bardejov 054/4880711, 054/4880723, 0903641887 x
Bojnice Prievidza
Partizánske
22.3.2023 8:00 - 11:30 Nemocničná 8, 972 01 Bojnice Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 046/519 20 14 jarmila.tomova@ruvzpd.skslavka.tistanova@ruvzpd.sk
Bratislava Bratislava
Malacky
Senec
Pezinok
22.3.2023 7:30 - 13:00 Ružinovská 8, 820 09 Bratislava Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 4,21917E+11 ba.cizmarova@uvzsr.sk

Čadca

Čadca
Kysucké Nové Mesto
22.3.2023 8:00 - 12:30 Palárikova 1156, 022 01 Čadca Palárikova 1156, 022 01 Čadca 041/4302650, 0919371298 ca.pavlikova@uvzsr.sk
Dolný Kubín Dolný Kubín
Námestovo
Tvrdošín
22.3.2023 8:00 - 13:00 Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 915468180 dk.hzp@sr.sk
Dunajská Streda Dunajská Streda 22.3.2023 9:00 -15:00 x Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda 031/5911265, 031/5911236 ds.hzp@uvzsr.sk
Galanta Galanta 22.3.2023 8:00 - 12:30 Hodská 2352/62, 924 01 Galanta Hodská 2352/62, 924 01 Galanta 031/7838023 ga.ohzp@uvzsr.sk
Humenné Humenné
Medzilaborce
Snina
22.3.2023 9:00 - 14:00 Ul. 26. novembra 157/2, Humenné, č.dv. 11 - 12 Ul. 26. novembra 157/2, Humenné, č.dv. 11 - 12 057/775 5045 hn.hzp@uvzsr.sk
Komárno Komárno 22.3.2023 8:00-15:00 Mederčská 39, Komárno Mederčská 39, Komárno 035/7702627, 0940 653 931 ruvzkn@uvzsr.sk
Košice Košice
Košice - okolie
22.3.2023 7:30 - 14:30 x Rooseveltova 8, Košice (2. posch. - odbor HŽPaZ) 055/6114219; 055/6114264 hzpz@ruvzke.sk
Levice Levice 22.3.2023 8:00 - 15:00 x Komenského 4, 934 38 Levice 036/6312899  lv.hzp@uvzsr.sk
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Ružomberok
22.3.2023 8:00 - 10:00 odber cca 20 vzoriek

09:00 - 14:00 konzultačné služby
Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 044/5521278 0903 441095 lm.hzp@uvzsr.sk
Lučenec Lučenec
Poltár
22.3.2023 08:00 - 10:00 príjem vzoriek z individuálnych súkromných vodných zdrojov, poradenstvo RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Petofiho 1, 984 38 Lučenec 047/4323 571 lc.hzp@uvzsr.sk
Martin Martin
Turčianske Teplice
22.3.2023 9:00 - 10:00 Kuzmányho 27, 036 80 Martin Kuzmányho 27, 036 80 Martin 043/4012931, 0911 766750 mt.hzp@uvzsr.sk
Michalovce Michalovce
Sobrance
22.3.2023 8:00 - 13:00 Ul. S. Chalupku 5, Michalovce Ul. S. Chalupku 5, Michalovce 056/6880630 mi.hzp@uvzsr.sk
Nitra Nitra
Šaľa
Zlaté Moravce
21.3.2023 8:00 - 12:00 Štefánikova 58, Nitra Štefánikova 58, Nitra 037/6560431, 32, 30 nr.hzp@uvzsr.sknr.sluzby@uvzsr.sk
Nové Zámky Nové Zámky 22.3.2023 9:00 - 13:00 Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky Slovenská ul. č. 13, Nové Zámky 035/6912440, 035/6912340, 035/6912394 nz.hzp@uvzsr.sk
Poprad Poprad
Kežmarok
Levoča
22.3.2023 9:00 - 13:00 Zdravotnícka 3525/3, Poprad Zdravotnícka 3525/3, Poprad 052/4180761 pp.gallovic@uvzsr.skpp.hzp@uvzsr.sk

Považská Bystrica

Považská Bystrica
Ilava
Púchov
24.3.2023 7:00 - 12:00 Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 042 44 502 42, 042 44 502 43 pb.bacikova@uvzsr.sk
Prešov Prešov
Sabinov
22.3.2023 8:00 -11:00 Hollého 5, Prešov Hollého 5, Prešov 0517580321, 0517580324, 0517580323, 517580322 x
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
Revúca
22.3.2023 8:00 - 14:00 x Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 0918 542 761, 047/56 31 121, klp. 118, 126, 127 rs.hzp@uvzsr.sk
Rožňava Rožňava 20.3.2023 - 24.3.2023 8:00 - 14:00 x Špitálska 3, 048 01 Rožňava 905 507 642
058/732 32 57 - 58 kl. 116
rv.toporova@uvzsr.sk rv.jungova@uvzsr.sk rv.jakobej@uvzsr.sk
Senica Senica
Skalica
22.3.2023 8:00 - 14:00 Kolónia 557, 905 01 Senica Kolónia 557, 905 01 Senica 0917 454 058, 034 690 93 28, 034 690 93 30 se.turanska@uvzsr.skse.rechtorikova@uvzsr.sk
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
Gelnica
22.3.2023 8:00 - 12:00;
13:00 - 15:30
x A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves 053/4170220, 0911639040 sn.hzp@uvzsr.sk
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 22.3.2023 8:00 - 11:30 Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 052/4280130, 052/4280133 sl.kolcun@uvzsr.sksl.hzp@uvzsr.sk
Svidník Svidník
Stropkov
22.3.2023 8:00 - 11:00 Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník 054/7880027 sk.hzp@uvzsr.sk
Trebišov Trebišov 22.3.2023 9:00 - 13:00 Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 056/6681276 tv.hzp@uvzsr.sk
Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
22.3.2023 8:00 - 14:00 x Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 032/6509554, 032/6509516 tn.voda@uvzsr.sktn.hzp6@uvzsr.sk
Topoľčany Topoľčany 22.3.2023 8:00 - 14:00 Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany - zasadačka Stummerova ul. č. 1856, Topoľčany - zasadačka 911 127 131 to.hzp@uvzsr.sk
Trnava Trnava
Hlohovec
Piešťany
22.3.2023 8:00 - 15:00 x Ulica Limbová 6053/6, 91709 Trnava 033/5354596 x
Veľký Krtíš Veľký Krtíš 22.3.2023 8.00 - 11.00 - odber vzoriek RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš 047 48127 22 vk.kovacsova@uvzsr.sk
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 22.3.2023 7:30 - 14:30 Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou 918 779 018 vt.hzp@uvzsr.sk
Zvolen Zvolen
Detva
Krupina
22.3.2023 8:00 - 12:30 RÚVZ Banska Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Nádvorná 12, 960 01 Zvolen 045555 23 54 zv.ruvz@uvzsr.sk
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom
Žarnovica
Banská Štiavnica
22.3.2023 8:00 - 14:00 RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Ul. Cyrila a Metoda č. 23, 965 01 Žiar nad Hronom 045/678 23 31; 045/678 20 32; 0914 320 313 x
Žilina Žilina
Bytča
22.3.2023 8:00 - 12:00 V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 041/ 7233843-5, 0911 600 205 za.hzp@uvzsr.sk

Podrobnejšie informácie:
ZDRAVÁ PITNÁ VODA Z VLASTNEJ STUDNE - informačný leták pre verejnosť (pdf, 2,5 MB)
Oficiálna webstránka medzinárodnej kampane World Water Day - Svetový deň vody

Úrad verejného zdravotníctva SR
a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR