Aktuality

Späť Aktuálna situácia akútnych respiračných ochorení a chrípky

Chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), vrátane ďalších akútnych respiračných ochorení (ARO), zostáva na pomerne vyšších hodnotách. Evidujeme lokálne epidémie.
Počas 8. kalendárneho týždňa 2023 sme zaznamenali najvyššiu chorobnosť na ARO v okresoch Sabinov, Bratislava I, Prešov, Detva, Tvrdošín a Púchov. Najvyššia chorobnosť na CHPO je hlásená v okresoch Púchov, Bardejov, Prešov, Bánovce nad Bebravou a Hlohovec.
Počas jarných prázdnin očakávame pokles chorobnosti na chrípku a jej podobné ochorenia, vrátane ďalších ARO, vzhľadom k tomu, že sa deti nezdržiavajú v školských kolektívoch a mnohí rodičia si berú dovolenky.

Doterajší vývoj chrípkovej sezóny: Aktivita chrípky a jej podobných ochorení výrazne vzrástla v priebehu decembra 2022 - k celoštátnej chrípkovej epidémii došlo ešte pred vianočnými prázdninami. Ďalší vzostup chorobnosti, takzvaná druhá vlna chrípkovej aktivity, sa spravidla vyskytuje na prelome januára a februára. Vzostup chorobnosti na ARO a CHPO sme v tom čase síce zaznamenali, avšak nie tak výrazný ako koncom roka 2022.

Úrad verejného zdravotníctva SR monitoruje vývoj chorobnosti na ARO a CHPO na pravidelnej báze. Týždenné aktualizácie uvedenej chorobnosti je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR.
Chrípková sezóna 2022/2023 sa na severnej pologuli začala od 40. kalendárneho týždňa 2022 a potrvá do 18. kalendárneho týždňa 2023, to predstavuje obdobie od začiatku októbra 2022 do začiatku mája 2023.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky