Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe k 21. 4. 2017

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ boli v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Prípady osýpok boli v 16. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Islande, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku,  Španielsku, Švédsku, Taliansku.

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 21. 4. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 4 881 prípadov, z toho 22 úmrtí.

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA (k 21. 4. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 266+5*=271 0 od 20.12.2016 do 31.03..2017
Bulharsko 61 1 od polovice marca 2017 do 19.04.2017
Česká republika 1*+69=70 0 od 01.01.2017 do 15.03.2017
Dánsko 1* 0 od 01.01.2017 do 15.03.2017
Francúzsko 134 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Maďarsko 54 0 od 21.02.2017 do 22.03.2017
Nemecko 410 0 od začiatku roka 2017 do 02.04.2017
Portugalsko 21 1 od začiatku roka 2017 do 19.04.2017
Rakúsko 71 0 od začiatku roka 2017 do 12.04.2017
Rumunsko 4 881 22 od 01.01.2016 do 21.04.2017
Španielsko 44 0 od 01.01.2017 do 27.03.2017
Švajčiarsko 52 1 od 01.01.2017 do 21.03.2017
Švédsko 3*+12=15 0 od 01.01.2017 do 21.03.2017
Taliansko 1 603 0 od začiatku roka 2017 do 19.04.2017

Vysvetlivka: * importovaný prípad

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).

Zdroj: ECDC