Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 9. 6. 2017

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 6. 6. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 6 619 prípadov vrátane 29 úmrtí.

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ vznikli  v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Nové prípady osýpok boli v 22. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Švédsku, Taliansku a vo Veľkej Británii.

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 9. 6. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 293+5*=298 0 od 20.12.2016 do 08.05.2017
Bulharsko 116 1 od polovice marca 2017 do 18.06.2017
Česká republika 125** 0 od 01.01.2017 do 16.06.2017
Dánsko 1* 0 od 01.01.2017 do 15.03.2017
Francúzsko 189 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Maďarsko 54 0 od 21.02.2017 do 22.03.2017
Nemecko 634 1 od začiatku roka 2017 do 14.06.2017
Portugalsko 29 1 od začiatku roka 2017 do 05.06.2017
Rakúsko 78 0 od začiatku roka 2017 do 08.06.2017
Rumunsko 6 619 29 od 01.01.2016 do 23.06.2017
Slovenská republika 1* 0 od 01.01.2017 do 27.06.2017
Španielsko 46 0 od 01.01.2017 do 07.04.2017
Švajčiarsko 69 1 od 01.01.2017 do 03.06.2017
Švédsko 3*+16=19 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Taliansko 2 719 0 od začiatku roka 2017 do 18.06.2017
Ukrajina 172 0 od začiatku roka 2017 do 13.05.2017
Veľká Británia 18 0 od začiatku roka 2017 do 06.06.2017

Vysvetlivky:

* importovaný prípad
**Moravskosliezsky kraj

Osýpky boli hlásené aj v nasledujúcich krajinách:

Afganistan, Austrália, Konžská demokratická republika, Etiópia, Guinea, Juhoafrická republika, Južný Sudán, Kanada, Keňa, Libéria, Nigéria, Omán, Pakistan, Réunion, Somálsko, Stredoafrická republika, Sýria, Tadžikistan, Thajsko, Ukrajina a USA.

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).

Zdroj: ECDC