Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 4. 12. 2017

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí. V roku 2016 išlo o 12 úmrtí v Rumunsku a o jedno úmrtie vo Veľkej Británii. V roku 2017 bolo hlásených 33 úmrtí, z toho 23 v Rumunsku, štyri v Taliansku, po jednom úmrtí v Bulharsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzsku, Grécku a v Španielsku. 

V Taliansku a v Rumunsku, ktoré boli epidémiou osýpok najviac postihnuté, sa v súčasnosti pozoruje klesajúci trend vo výskyte osýpok. V Grécku boli hlásené značné počty prípadov osýpok a to predovšetkým v južnej časti krajiny.

Z krajín EÚ/EEA hlásili v roku 2017 prípady osýpok všetky krajiny okrem Lotyšska, Lichtenštajnska a Malty.

Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie. Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

Výskyt osýpok v roku 2017 v krajinách EÚ/EAA (k 4. 12. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 304 0 od 20.12.2016 do 30.09.2017
Bulharsko 169 1 od polovice marca 2017 do 30.09.2017
Cyprus 3 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Česká republika 135 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Dánsko 4 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Estónsko 1 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Fínsko 10 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Francúzsko 423 1 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Grécko 368 1 od 17.05.2017 do 29.10.2017
Chorvátsko 7 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Írsko 16 0 od 01.01.2017 do 28.10.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Maďarsko 34 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Nemecko 898 1 od začiatku roka 2017 do 15.10.2017
Portugalsko 34 1 od začiatku roka 2017 do 30.09.2017
Rakúsko 85 0 od začiatku roka 2017 do 25.10.2017
Rumunsko 7 977 23 od 01.01.2017 do 24.11.2017
Slovenská republika 1* 0 od 01.01.2017 do 04.12.2017
Španielsko 159 1 od 01.01.2017 do 27.10.2017
Švédsko 28 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Taliansko 4 794 4 od začiatku roka 2017 do 07.11.2017
Veľká Británia 200 0 od začiatku roka 2017 do 30.09.2017
Spolu 15 652 33  

Vysvetlivky:

* importovaný prípad


Výskyt osýpok v roku 2017 v európskych krajinách mimo EÚ (k 4. 12. 2017) 

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Autonómny kraj Kosovo 94 0 od 01.01.2017 do 12.10.2017
Macedónsko 19 0 od 01.01.2017 do 27.10.2017
Srbsko 65 0 od 01.01.2017 do 08.11.2017
Švajčiarsko 102 1 od 01.01.2017 do 31.10.2017
Ukrajina 1 627 2 od 01.01.2017 do 26.09.2017
Spolu 1 907 3  

 

Výskyt osýpok v roku 2017 vo svete (k 4. 12. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Austrália 79 0 od 01.01.2017 do 31.10.2017
Etiópia 3 151 0 od 01.01.2017 do 03.10.2017
Juhoafrická Republika 185 0 od 01.01.2017 do 20.10.2017
Libéria 1 203 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Nigéria 18 960 109 od 01.01.2017 do 15.10.2017
Pakistan 40 11 od 01.01.2017 do 25.10.2017
Papua Nová Guinea 57 2 od 01.01.2017 do 31.10.2017
Somálsko 18 000 0 od 01.01.2017 do 03.11.2017
Sýria 449 0 od 01.01.2017 do 30.09.2017
Thajsko 2 550 0 od 01.01.2017 do 25.10.2017
Uganda 552 0 od 01.01.2017 do 18.09.2017
USA 120 0 od 01.01.2017 do 07.10.2017
Venezuela 570 0 od 01.01.2017 do 08.10.2017
Vietnam 229 1 od 01.01.2017 do 31.10.2017
Spolu 46 145 123  

Zdroj:

ECDC