Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 3. 8. 2017

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky). Najviac prípadov hlási Rumunsko (8 347 prípadov vrátane 32 úmrtí) a Taliansko (4 001 prípadov vrátane troch úmrtí).

Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie.

Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 3. 8. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 293+5*=298 0 od 20.12.2016 do 31.12.2017
Bulharsko 169 1 od polovice marca 2017 do 21.07.2017
Cyprus 1 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Česká republika 130** 0 od 01.01.2017 do 30.06.2017
Dánsko 1* 0 od 01.01.2017 do 15.03.2017
Estónsko 1 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Fínsko 1*+2=3 0 od 01.01.2017 do 04.07.2017
Francúzsko 295 1 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Grécko 3 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Chorvátsko 7 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Maďarsko 54 0 od 21.02.2017 do 22.03.2017
Nemecko 801 1 od začiatku roka 2017 do 26.07.2017
Portugalsko 78 1 od začiatku roka 2017 do 05.06.2017
Rakúsko 78 0 od začiatku roka 2017 do 08.06.2017
Rumunsko 8 347 32 od 01.01.2017 do 28.07.2017
Slovenská republika 1* 0 od 01.01.2017 do 27.06.2017
Španielsko 145 0 od 01.01.2017 do 25.07.2017
Švajčiarsko 69 1 od 01.01.2017 do 03.06.2017
Švédsko 24 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Taliansko 4 001 3 od začiatku roka 2017 do 01.08.2017
Ukrajina 735 0 od začiatku roka 2017 do 13.05.2017
Veľká Británia 992 0 od začiatku roka 2017 do 23.07.2017
Spolu 16 235 40  

Vysvetlivky:

* importovaný prípad
**Moravskosliezsky kraj
- zmena situácie oproti poslednej aktualizácii údajov z 27. 6. 2017

Zdroj: ECDC