Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 28. 4. 2017

Epidémia osýpok v Rumunsku pokračuje napriek prijatým celoštátnym opatreniam zameraným na posilnenie vakcinačných aktivít. Od 1. 1. 2016 do 28. 4. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 5 119 prípadov, z toho 23 úmrtí.

V roku 2016 niekoľko krajín EÚ/EEA hlásilo epidémie osýpok a nárast v počte prípadov pokračuje aj v roku 2017. Niektoré epidémie v iných členských štátoch EÚ boli v epidemiologickej súvislosti so súčasnou epidémiou v Rumunsku.

Prípady osýpok boli v 17. kalendárnom týždni 2017 hlásené v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Islande, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku,  Slovensku (jeden importovaný prípad), Španielsku, Švédsku, Taliansku.

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 28. 4. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 288+5*=293 0 od 20.12.2016 do 16.04.2017
Bulharsko 65 1 od polovice marca 2017 do 24.04.2017
Česká republika 78+1*=79 0 od 01.01.2017 do 03.05.2017
Dánsko 1* 0 k 15.03.2017
Francúzsko 134 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Maďarsko 54 0 od 21.02.2017 do 22.03.2017
Nemecko 462 0 od začiatku roka 2017 do 09.04.2017
Portugalsko 25 1 od začiatku roka 2017 do 26.04.2017
Rakúsko 71 0 od začiatku roka 2017 do 12.04.2017
Rumunsko 5 119 23 od 01.01.2016 do 28.04.2017
Slovenská republika 1* 0 k 24.04.2017
Španielsko 44 0 od 01.01.2017 do 27.03.2017
Švajčiarsko 61 1 od 01.01.2017 do 16.04.2017
Švédsko 3*+12=15 0 od 01.01.2017 do 21.03.2017
Taliansko 1 739 0 od začiatku roka 2017 do 23.04.2017
Ukrajina 13 0 k 24.04.2017

Vysvetlivka: * importovaný prípad

Osýpky boli hlásené aj v nasledujúcich krajinách:

Afganistan, Austrália, Etiópia, Guinea, Južný Sudán, Kanada, Libéria, Nigéria, Pakistan, Somálsko, Stredoafrická republika, Sýria a USA.

Epidémie osýpok sa naďalej vyskytujú v krajinách EÚ/EEA, riziko šírenia existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkované osoby alebo osoby, ktoré neprekonali osýpky).

Zdroj: ECDC