Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 27. 6. 2017

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky). Najviac prípadov hlási Rumunsko (7 282, vrátane 30 úmrtí) a Taliansko (3 074).

Jediným efektívnym preventívnym opatrením proti osýpkam je očkovanie.

Každá osoba cestujúca do postihnutej krajiny, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

Výskyt osýpok v roku 2017 k v krajinách EÚ/EAA a vo Švajčiarsku a na Ukrajine (k 27. 6. 2017)

Krajina Počet hlásených prípadov osýpok Z toho počet úmrtí Hlásenie za obdobie
Belgicko 293+5*=298 0 od 20.12.2016 do 08.05.2017
Bulharsko 140 1 od polovice marca 2017 do 18.06.2017
Česká republika 130** 0 od 01.01.2017 do 16.06.2017
Dánsko 1* 0 od 01.01.2017 do 15.03.2017
Francúzsko 295 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Island 2 0 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Maďarsko 54 0 od 21.02.2017 do 22.03.2017
Nemecko 723 1 od začiatku roka 2017 do 14.06.2017
Portugalsko 31 1 od začiatku roka 2017 do 05.06.2017
Rakúsko 78 0 od začiatku roka 2017 do 08.06.2017
Rumunsko 7 282 30 od 01.01.2016 do 23.06.2017
Slovenská republika 1* 0 od 01.01.2017 do 27.06.2017
Španielsko 46 0 od 01.01.2017 do 07.04.2017
Švajčiarsko 69 1 od 01.01.2017 do 03.06.2017
Švédsko 3*+16=19 0 od 01.01.2017 do 31.05.2017
Taliansko 3 074 0 od začiatku roka 2017 do 18.06.2017
Ukrajina 735 0 od začiatku roka 2017 do 13.05.2017
Veľká Británia 22 0 od začiatku roka 2017 do 06.06.2017

Vysvetlivky:

* importovaný prípad
**Moravskosliezsky kraj

Osýpky boli hlásené v roku 2017 aj v nasledujúcich krajinách:

Afganistan, Austrália, Etiópia (1 981 prípadov), Guinea, Izrael (7 prípadov), Juhoafrická republika, Južný Sudán (644 prípadov, tri úmrtia), Kanada (44 prípadov), Keňa (14 prípadov), Konžská demokratická republika (19 512 prípadov, 229 úmrtí), Libéria (204 prípadov), Nigéria (1 538 prípadov), Omán, Pakistan, Réunion, Somálsko (9 813 prípadov), Stredoafrická republika, Sýria (150 prípadov), Tadžikistan, Thajsko (1 681 prípadov), Ukrajina (735 prípadov) a USA (78 prípadov).

Zdroj: ECDC