Aktuality

Späť Aktualizovaná informácia ku kontaminovaným jahodám: Spúšťame mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania

Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonajú kontroly v zariadeniach spoločného stravovania zamerané na čerstvé jahody. Mimoriadne cielené kontroly sa budú týkať najmä pohraničnej oblasti s Poľskom, kde sa zameriame najmä na zariadenia školského stravovania.

„Okamžite spúšťame mimoriadne cielené kontroly s cieľom zistiť, či sa v zariadeniach spoločného stravovania nachádzajú čerstvé jahody nahlásenej šarže, ako aj inej šarže a takisto čerstvé jahody pôvodom z Maroka, ale od iného výrobcu či dovozcu. Ak pôjde o priamu dodávku od poľského dodávateľa alebo boli zakúpené v Poľsku, prípadne ak ide o výrobok z dovozu priamo z tretej krajiny, hygienici súčasne preveria, či si prevádzkovateľ zariadenia splnil povinnosť ohlásiť takýto výrobok regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. V rámci našich mimoriadnych kontrol sa tento postup bude týkať aj jahôd, ktoré boli dodané čerstvé a zariadenie spoločného stravovania ho zamrazilo pre neskoršie použitie,” informovala Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

„Ak sa v priebehu kontrol nájdu v zariadeniach spoločného stravovania jahody, ktoré boli predmetom hlásenia zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) pre prítomnosť vírusu hepatitídy A, nariadi sa ich stiahnutie a zničenie výrobku,” uviedla ďalej Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Dodávateľ, ktorý dodal jahody do predmetného školského zariadenia v SR, spadá do kompetencie a pod úradnú kontrolu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá môže voči nemu uplatniť opatrenia podľa príslušných platných predpisov.

Úrad verejného zdravotníctva SR