Aktuality

Späť Aktualizácia Vyhodnotenie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky a Európy (26. máj – 1. jún 2023)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje a vyhodnocuje radiačnú situáciu na území Slovenskej republiky a sleduje radiačnú situáciu v Európe. Ani v priebehu predchádzajúcich dní (26. máj – 1. jún 2023) neboli na našom území, ani v iných krajinách Európy zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt.

Údaje o radiačnej situácii v Európe sú pre verejnosť k dispozícii v európskej databáze EURDEP: https://remap.jrc.ec.europa.eu/ 

Výsledky meraní priemerných denných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia v piatich vybraných lokalitách v Slovenskej republike, ktoré vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prikladáme nižšie:

Priemerný denný dávkový príkon Bratislava

Priemerný denný dávkový príkon Banská Bytrica

Priemerný denný dávkový príkon Michalovce

Priemerný denný dávkový príkon Stará Ľubovňa

Priemerný denný dávkový príkon Košice

Ďalšie informácie o meraní dávkových príkonov gama žiarenia na území Slovenskej republiky môže verejnosť sledovať aj na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu: https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita 

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR