Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (34. týždeň)

V 34. týždni (ku dňu 23.8.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá  

 

 

Vajnorské jazero, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda
KE  

 

 

Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, GEČA, IZRA, VN Ružín (SKI a Počkaj Beach)
NR   

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany

PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava   Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT  

 

 

 

Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády, RO Kunovská priehrada Sobotište
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka
Sumár 11 69

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať VN Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Na lokalitách VN Teplý Vrch - Drieňok a VN Teplý Vrch - pláž Ormet sa na základe odberov z dňa 21.8.2023 neodporúča kúpanie a vodné športy pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšeného počtu cyanobaktérií; pre kúpanie dospelých zdravých osôb sa voda považuje za prípustnú.

Na základe posledných odberov je voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa (pre všetkých) neodporúča na lokalitách:

  • Plážové kúpalisko - JAZERO v Košiciach (odber zo dňa 22.8.2023) a Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023) z dôvodu premnoženia cyanobaktérií,
  • VN Ružín (Prítoky) v okrese Gelnica (odber zo dňa 14.8.2023) a Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023) z dôvodu prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov,
  • Štrkovisku Čaňa (odber zo dňa 19.7.2023) z dôvodu premnoženia cyanobaktérií a prekročenia medznej hodnoty chlorofylu a.

Na lokalitách Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka  a Lipovina - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť, na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch, VN Duchonka a Malé Leváre nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba a na lokalite Čunovo pre ukazovateľ fosfor. Všetky tri ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

 

UMELÉ KÚPALISKÁ

V prevádzke bolo počas 34. týždňa 171 umelých kúpalísk a 25 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 37 0 7 5 8
BA 12 0 0 2 4
KE 21 0 7 1 1
NR 17 0 1 5 12
PO 24 0 1 6 11
TN 15 0 3 7 7
TT 23 0 3 6 17
ZA 22 0 3 7 10
Sumár 171 2 25 39 70

V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonávajú opatrenia na obnovenie kvality vody na kúpanie. Kvalita vody v bazénoch bude overená vykonaním kontrolných odberov.

Nákazy z pobytu vo vode

Pri kúpaní sa nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov šíriacich sa vodou.

Pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku, kúpanie nepredstavuje takmer žiadne riziko.Problémy vznikajú najmä pri nedodržaní požiadaviek na kvalitu vody na kúpanie, prekračovaní kapacity zariadení, nedostatočnom hygienickom zázemí resp. nesprávnej prevádzke zariadení. Vtedy môže dôjsť k neprimeranému premnoženiu mikroorganizmov, ktoré vedie k šíreniu nákazy z vody na kúpanie.

Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky najmä u detí, tiež vírusové ochorenia, ako sú zápaly očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami (mrľa ľudská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy dermatitíd, urologické aj gynekologické infekcie.

Voda, napríklad na prírodných vodných plochách, môže byť kontaminovaná aj výlučkami hlodavcov a psov. Na ľudí sa môžu preniesť leptospiry. Tie vyvolávajú ochorenie, ktoré sa prejavuje podobne ako pri chrípke, alebo prebieha s príznakmi ochorení centrálnej nervovej sústavy (zápal mozgu a mozgových blán), s postihnutím pečene a obličiek. Mikrobiologická kontaminácia môže spôsobiť po prehltnutí vody žalúdočné a črevné problémy, u detí hnačky.

Kúpanie je najbezpečnejšie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a prírodných vodných plochách, ktorých kvalita je monitorovaná úradmi verejného zdravotníctva a vykonáva sa ŠZD; pred ich návštevou odporúčame informovať sa o ich aktuálnom stave, napríklad na webovej stránke www.uvzsr.sk. V takom prípade nie je potrebné sa rekreačnému kúpaniu z obavy pred nákazou vyhýbať, nakoľko prináša pre fyzické zdravie a psychickú pohodu návštevníkov významné benefity a je vhodnou prevenciou chronických ochorení. Je tiež jednou z najuniverzálnejších pohybových aktivít, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz: Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike.