Aktuality

Späť Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (31. týždeň)

V 31. týždni (ku dňu 2.8.2023) bola v prevádzke väčšina umelých a prírodných kúpalísk, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) 2023 plánovali prevádzku. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“) a pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na vybraných prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou:

Kraj Prírodné kúpaliská v prevádzke Iné vodné plochy s vyhovujúcou kvalitou vody
BB Plážové kúpalisko - JAZERO v Banskej Bystrici, Drieňok, Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Banská Štiavnica - Veľká vodárenská nádrž, Belianske jazero, Evičkino jazero, Klinger, Hodruša Hámre - Kopanice - jazero
BA Zlaté piesky, Slnečné jazerá  

 

 

Kuchajda, Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Hlboké jazero, Nové Košariská
KE  

 

 

Jazero Úhorná, Turzovské jazero, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Zemplínska šírava - Paľkov, Zemplínska šírava - Biela hora, Zemplínska šírava -  Hôrka, Zemplínska šírava - Kamenec, Zemplínska šírava - Medvedia hora, Plážové kúpalisko - JAZERO, Vinianske jazero, Palcmanská Maša, Ružín (SKI, Počkaj Beach)
NR   

 

 

APÁLI - mŕtve rameno Váhu, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany, VN Duchonka
PO VN Levoča - Žabia cesta, Delňa, Veľká Domaša - Tíšava   Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „KRYM“
TN  

 

 

 

VN Dubník I., Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom, VN Prusy, Štrkovisko Horná Streda, Veľké Uherce, Kanianka, Nitrianske Rudno
TT  

 

 

 

RO Kunovská priehrada Sobotište, Šulianske jazero, Štrkovisko Sekule, Štrkovisko Gbely Adamov, Čierna Voda - bagrovisko, Tomášikovo - bagrovisko, Šintavské bane, Váh - Kaskády
ZA Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 

 

 

VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD - ATC Stará Hora, Jazero Ontário, Lipovecké jazerá, Sučianske jazerá, VD Žilina, Šútovské jazero - Kraľovany, Rieka
Sumár 10 66

Vysvetlivky: VN - vodná nádrž; ATC - autokemping; VD - vodné dielo

Počas KS 2023 nie je možné na kúpanie využívať Vodnú nádrž (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej napúšťania a VN Trenčín - Opatová z dôvodu vypustenia vody z nádrže.

Na základe posledných odberov je z dôvodu prekročenia medznej hodnoty (ďalej len „MH“) zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov voda na kúpanie nevyhovujúca a kúpanie sa neodporúča na lokalitách VN Stará Myjava (odber zo dňa 18.7.2023), VN Brezová pod Bradlom (odber zo dňa 18.7.2023), Ružín - prítoky (odber zo dňa 12.6.2023; nové vzorky nebolo možné dňa 10.07.2023 odobrať z dôvodu nižšieho stavu vodnej hladiny a prírodného znečistenia) a Laborec Humenné (odber zo dňa 19.7.2023). Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023), kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií.

Na Krpáčovo - jazero, Nová Baňa - Tajch a Lipovine - Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť a na lokalitách Lipovina - Bátovce, Nová Baňa - Tajch a Ivanka pri Dunaji nebola dodržaná odporúčaná hodnota pre ukazovateľ farba. Oba ukazovatele patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a voda je vhodná na kúpanie.

V budúcom týždni sú plánované odbery na ďalších lokalitách, napr. Ivanka pri Dunaji, RO Kunovská priehrada Sobotište, atď.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Povolenie na prevádzku malo na konci 31. týždňa 169 umelých kúpalísk a 32 zariadení bolo a pravdepodobne aj zostane počas KS mimo prevádzky. V príprave na prevádzku je naďalej kúpalisko pri Penzióne Kotva v Námestove.

Kraj Umelé kúpaliská
V prevádzke V príprave na prevádzku Mimo prevádzky Umelé kúpaliská s bazénmi so zistenými nedostatkami v kvalite vody na kúpanie
Kúpalisko Počet bazénov
BB 37 0 7 5 5
BA 12 0 0 0 0
KE 21 0 9 3 7
NR 17 0 1 1 2
PO 24 0 4 3 4
TN 15 0 3 6 6
TT 22 0 3 3 5
ZA 21 1 3 2 4
Sumár 169 1 32 23 33

Na prírodných vodných plochách môžu kvalitu vody na kúpanie ovplyvniť sinice

Sinice sú mikroorganizmy, ktoré sú prirodzenou zložkou životného prostredia a v určitých množstvách aj súčasťou fytoplanktónu všetkých nádrží a jazier. Zvýšený výskyt siníc zaznamenávame najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí. Premnožené a nahromadené toxické sinice tvoria vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú rozptýlené vo vodnom stĺpci alebo nahromadené na vodnej hladine vo forme pokrytia alebo viditeľnej kaše, takzvaného „vodného kvetu“, ktorý býva najčastejšie zelenej a modrozelenej farby. Vodný kvet sa môže podľa smeru vetra pohybovať po nádrži a zachytávať na brehoch, kde dochádza k jeho vysušovaniu a rozprašovaniu.

Sinice dokážu u detí vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Aj keď nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce látky, riziko pre kúpajúcich sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.

Či sú vo vode premnožené sinice alebo ide o riasy, ktorých prítomnosť nie je zdravotne významná, sa dá otestovať jednoduchým spôsobom: do priesvitnej nádoby treba nabrať vodu a nechať ju na svetle postáť 15 až 20 minút.

  • Ak sa na vode vytvorí prstenec farebnej hmoty pripomínajúci posekané ihličie alebo zelenú krupicu a voda pritom zostane číra, ide pravdepodobne o sinice.
  • Ak zostanú mikroorganizmy rozptýlené vo vodnom stĺpci, ide o zdravotne nevýznamné riasy.
  • Videonávod je dostupný na linku: Ako odhaliť sinice - YouTube

Nevstupujte do vody, ktorá obsahuje sinice a nedovoľte ani deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch.

Na stránke ÚVZ SR nájde verejnosť aj Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o možných zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak nás chcete informovať o vašich skúsenostiach s využívaním vodných plôch, zapojte sa do prieskumu a kliknite, prosím, na nižšie uvedený odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform.