Aktuality

Späť Aktivity regionálnych úradov v rámci Svetového dňa bez tabaku 2022 (30. – 31. máj)

V dňoch 30. a 31. mája 2022 v rámci Svetového dňa bez tabaku sa na 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva uskutoční „Deň otvorených dverí“.

Odborní pracovníci návštevníkom ponúknu aktivity ako:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov,
  • spirometria (na poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj prístroj spirometer),
  • zisťovanie stupňa závislosti prostredníctvom dotazníkových metód,
  • poskytovanie individuálneho poradenstva,
  • poskytovanie informácií o možnostiach návštevy poradne na odvykanie od fajčenia.

Pandémia ochorenia COVID-19 neumožňovala v posledných dvoch rokoch poskytovanie týchto služieb v plnom rozsahu, aktuálne je však možnosť kontaktovať poradne neobmedzená.

Každý záujemca dostane bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia metódou náhleho alebo postupného odvykania.

Kontakty na poradne zdravia: Poradne zdravia (uvzsr.sk)