Aktuality

Späť Aké zmeny prináša novela zákona o radiačnej ochrane

Dňa 15. apríla 2023 vstupuje do platnosti novela zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“).

Novela zákona zohľadňuje implementáciu komplexného integrovaného systému v rámci odborných domén v oblasti radiačnej ochrany spadajúcich pod Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Reflektuje tiež na procesy nových informačných systémov, či už poskytovaných alebo ešte len plánovaných služieb s dôrazom na zvyšovanie úrovne radiačnej ochrany.

Novela zákona okrem iného upravuje kompetencie orgánov radiačnej ochrany. Významnou zmenou je presun kompetencií ÚVZ SR ako regionálne príslušného orgánu radiačnej ochrany v Trenčianskom a Trnavskom kraji na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

ÚVZ SR plánuje v mesiaci máj 2023 zorganizovať webinár na účel informovania laickej aj odbornej verejnosti o nových požiadavkách vyplývajúcich z novely zákona.

Bližšie informácie v súvislosti s touto aktivitou budú v dostatočnom časovom predstihu uverejnené na webovej stránke ÚVZ SR.
V prípade otázok alebo nejasností, či sa vás zmeny v novele zákona týkajú, môžete kontaktovať odborníkov Odboru radiačnej ochrany ÚVZ SR na emailovej adrese: radiacka@uvzsr.sk.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR