Aktuality

Späť 10.máj - Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

Pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších determinantov zdravia. Za predpokladu, že je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

 • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému
 • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny
 • má pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela
 • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu
 • má priaznivý vplyv na psychické zdravie, pohodu a pod.

Aby bola pohybová aktivita efektívna, mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napríklad beh, bicyklovanie), silových aktivít (posilňovanie svalstva) a činností zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti.

Odporúčaná fyzická aktivita miernej intenzity podľa WHO:

 • u dospelých, vrátane seniorov: minimálne 150 minút týždenne
 • u detí a mladých ľudí: minimálne 60 minút denne

Typy ako zvýšiť svoju pohybovú aktivitu počas dňa:

 • ak cestujete verejnou dopravou, vystúpte o niekoľko zastávok skôr a prejdite zvyšok cesty pešo
 • používajte schody namiesto výťahu
 • na prepravu zvoľte bicykel namiesto auta
 • ak máte sedavé zamestnanie, počas prestávky sa poprechádzajte
 • prechádzajte sa počas telefonovania
 • zistite si možnosti aktívneho trávenia voľného času v okolí vášho bydliska

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Úrad verejného zdravotníctva SR