Akreditácia

Laboratóriá a pracoviská objektivizácie faktorov životných podmienok sú akreditované v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17 025:2017 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.