7.5 Nadstavbová diagnostika významných mikroorganizmov v životnom prostredí

Typizácia Legionella počet izolátov % podiel
Legionella pneumophila ser. 1 19 11,8 %
Legionella pneumophila ser. 2-15 1 0,6 %
Legionella pneumophila ser. 2 13 8,1 %
Legionella pneumophila ser. 3 23 14,3 %
Legionella pneumophila ser. 4 5 3,1 %
Legionella pneumophila ser. 5 4 2,5 %
Legionella pneumophila ser. 6 44 27,3 %
Legionella pneumophila ser. 9 26 16,3 %
Legionella pneumophila ser. 12 1 0,6%
Nestanovené 25 15,5%

 

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)