7.4 Reziduá pesticídov v pitných vodách a v potravinách na výživu a výživových prípravkoch pre dojčatá a malé deti

Tabuľka č.1
Diketodesaminometribuzín Chloridazón Metolachlór OA Simazín
Dimetachlór Chlórmekvát Metribuzín Tebukonazol
Dimetachlór ESA Chlórotolurón Metylbentazón Terbutylazín
Dimetachlór OA Chlórpyrifos Metyldesfenylchloridazón Dichlórprop
Dimeténamid ESA Chlórsulfurón Metyltiofanát Terbutrín
Dimeténamid OA Izoproturón Mezotrión R234886 (Azoxystrobín)
Dimeténamid/Dimeténamid-P Lenacil Pendimetalín Metolachlór ESA
Epoxikonazol Linurón Pethoxamid Hydroxyterbutylazín
Etofumesát Metamitrón Prochloraz Quinmerac
Fenmedifam Metazachlór Prometrín Metolachlór = S-Metolachlór
Flufenacet Metazachlór ESA Propazín Fluroxypyr
Flufenacet ESA Metazachlór OA Propikonazol -

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)