Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Dňa 07.06.2024, t.j. piatok bude budova RÚVZ Žilina zatvorená z dôvodu školenia CO zamestnancov.  Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Späť Informacia o pelovej situacii v Ziline v 25. kalendarnom tyzdni

Monitorovacia stanica:  RÚVZ so sídlom v Žiline, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina


Aktuálne alergény:
1.    Peľové zrná
o    Nízke koncentrácie: ambrózia, mrkvovité, astrovité, mrlíkovité, plamienok, cyprusovité, borovicovité, skorocel, štiav, lipa.
o    Stredné až vysoké denné koncentrácie:trávy lipnicovité,baza, pŕhľavovité
o    Veľmi vysoké denné koncentrácie: neboli namerané.
2.    Spóry
o    Nízke koncentrácie: Epicoccum, Helminthospórium, Polythrincium, Stemphylium.
o    Stredné až vysoké denné koncentrácie:Alternária,
o    Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium.

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie keď koncentrácia ich alergénu dosiahne strednú hodnotu.

Vplyv počasia na denné koncentrácie peľu a spór húb (plesní) v ovzduší:
•    Ochladenie znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
•    Horúčava a sucho znižuje denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.
•    Vietor transportuje peľové zrná i spóry na veľké vzdialenosti.
•    Počas dažďa klesajú denné koncentrácie peľu v ovzduší.
•    Po búrke narastajú denné koncentrácie spór v ovzduší.

Vysvetlivky:

  • Nízke koncentrácie: do 30 biologických častíc v m3 vzduchu
  • Stredné až vysoké koncentrácie: 30 – 150 biologických častíc v m3 vzduchu
  • Veľmi vysoké koncentrácie: nad 150 biologických častíc v m3 vzduchu
  • Biologické častice = peľové zrná a spóry húb (plesní)

Podrobnejšie peľové spravodajstvo zverejňujeme na www.pelovespravodajstvo.sk.