Aktuality

Späť Výsledky vzoriek - Svetový deň vody 2024

21. marca 2024 sa uskutočnil Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme odoberali vzorky z individuálnych vodných zdrojov v celkovom počte 222 vzoriek zo studní a vrtov.

Z celkového počtu 222 vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov, ktoré nám doručili obyvatelia okresu Veľký Krtíš, bolo 95 vzoriek nevyhovujúcich v ukazovateľovi dusičnany čo predstavuje 42,8%. Z rovnakého počtu vzoriek bolo 4 vzorky vyhodnotené ako nevyhovujúce v ukazovateľovi dusitany, čo celkovo predstavuje 1,8%.