Aktuality

Späť Používate vodu zo studne? Podeľte sa o svoje skúsenosti v dotazníku

Studne sú na Slovensku pomerne častým zdrojom zásobovania vodou, či už v oblastiach bez verejného vodovodu, alebo aj v obciach s verejným vodovodom. Jesseniova lekárska fakulta v Martine v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR pripravila dotazník pre ľudí, ktorí využívajú vodu z vlastnej studne.

Dotazník sa zameriava na postoje ľudí a starostlivosť o domovú studňu. Odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní. Vyplnenie dotazníka zaberie asi 10 minút. Nájdete ho na tomto odkaze. Vyplniť ho je možné do konca marca 2024.

Úrad verejného zdravotníctva SR tiež pripravil pre verejnosť online dotazník „Mám rád vodu“, v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti o kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Úrad verejného zdravotníctva SR