Aktuality

Späť Projekt „Viem, čo zjem“

Projekt „Viem, čo zjem“ prichádza do základných škôl, aby žiakov hravou formou motivoval k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity. 

V rámci daného projektu , pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši -Mgr. Simona Sabinovská a Zlatica Foltánová so zapojenou Základnou školou ul. Poľná 1,Veľký Krtíš zrealizovali prednášky v mesiaci marec rozdelené pre1. a 2.stupeň do 4. vyučovacích hodín. 

Zážitkovou formou predstavili žiakom, prečo je dôležité dbať na zdravú výživu . Samozrejme nechýbala ochutnávka ovocia /ktoré zabezpečila škola/.  Pracovníčky RÚVZ priniesli menej známe druhy ovocia a zeleniny, typické pre niektoré krajiny, ktoré žiaci súťažnou formou a ochutnávkou spoznávali, napríklad aj vitamíny A, B, C, D, E, K . Žiaci zážitkovým rozprávaním spoznávali cukry, tuky, bielkoviny a ich vplyv na ľudské telo. 

Téma aj spracovanie prednášok žiakov zaujali a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu.

A prečo ich to učíme? 

Cieľom je osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku, čo tvorí predpoklad dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Jednoducho, čo urobiť, aby sme boli zdraví .