Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 27. kalendárny týždeň

Aktuálne alergény:
1. Peľové zrná

o Nízke koncentrácie: ambrózia, mkvovité, palina, astrovité, mrlíkovité,
skorocel, lipnicovité- trávy, štiav
o Stredné až vysoké denné koncentrácie: pŕhľavovité
o Veľmi vysoké denné koncentrácie: neboli namerané
2. Spóry
o Nízke koncentrácie: Epicoccum,, Stemphylium
o Stredné až vysoké denné koncentrácie: neboli namerané
o Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium, Alternaria
Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie keď koncentrácia ich alergénu
dosiahne strednú hodnotu.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 393 kB)