Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 24. kalendárny týždeň

Aktuálne alergény: 1. Peľové zrná o Nízke koncentrácie: pajaseň, astrovité, mrlíkovité, skorocel, štiav, baza, lipa, pŕhľavovité o Stredné až vysoké denné koncentrácie: trávy lipnicovité o Veľmi vysoké denné koncentrácie: neboli namerané 2. Spóry o Nízke koncentrácie: Epicoccum,, Stemphylium o Stredné až vysoké denné koncentrácie: Alternária o Veľmi vysoké denné koncentrácie: Cladosporium

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky alergie keď koncentrácia ich alergénu dosiahne strednú hodnotu.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 393 kB)