Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Aktuality

Späť Peľová situácia 2024 - 23. kalendárny týždeň

V 23. kalendárnom týždni (od 3.6.2024 do 9.6.2024) sme zaznamenali celkový nárast koncentrácie biologických častíc v ovzduší. Počtom peľových zŕn dominovali trávy z čelade Poaceae (lipnicovité), vyskytujúce sa na rozhraní nízkej až strednej koncentrácie, čo negatívne pocítili alergici. Od začiatku týždňa sa objavili aj prvé peľové zrná mrlíkovitých druhov bylín z čelade Chenopodiaceae, vyskytujú sa však stále vo veľmi nízkej koncentrácii. Výrazný nárast počtu evidujeme pri spórach plesní, ovplyvnený búrkovým charakterom počasia. Podrobnejšie hladiny koncentrácie sú uvedené v tabuľke.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 104 kB)