Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TT

Aktuality

Späť Peľová situácia 2023 - 38. kalendárny týždeň

V 38. kalendárnom týždni (t. j. od 18.09.2023 do 24.09.2023) evidujeme výrazný pokles dennej koncentrácie
biologických častíc. Pravidelne sa vyskytovali peľové zrnká Ambrózie, mrlíkových druhov rastlín a tráv z čelade
Poaceae. Ostatné alergény sme v ovzduší zaznamenali len sporadicky a vo veľmi nízkych koncentráciách. Nástupom
jesenného počasia predpokladáme podobnú situáciu aj v priebehu ďalších týždňov. Výnimočne ešte môže dôjsť ku
krátkodobému nárastu koncentrácie niektorých peľových zŕn v ovzduší. Počet plesní je stabilný (viď. tabuľka). 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 381kB)