Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TT

Aktuality

Späť Peľová situácia 2023 - 36. kalendárny týždeň

V 36. kalendárnom týždni (t. j. od 04.09.2023 do 10.09.2023) evidujeme vplyvom návratu teplého počasia zvýšený
počet celkovej koncentrácie biologických častíc v ovzduší. Rod Ambrosia, ako najvýznamnejší alergén, sa vyskytoval
až vo vysokých koncentráciách a to najmä koncom týždňa. Ostatné druhy peľových zŕn sme v ovzduší zaznamenali
v nízkych koncentráciách. Z plesní výrazne vzrástol počet spór rodov Alternaria aj Epicoccum. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 383kB)