Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TT

Aktuality

Späť Peľová situácia 2023 - 35. kalendárny týždeň

V 35. kalendárnom týždni (t. j. od 28.08.2023 do 03.09.2023) sme zaznamenali celkový pokles dennej koncentrácie
biologických častíc. Všetky druhy peľových zŕn sa v ovzduší vyskytovali len v nízkych až veľmi nízkych
koncentráciách, čo prinieslo úľavu najmä silným alergikom. Mierny nárast počtu peľových zŕn evidujeme iba pri
zástupcoch čeľade Urticaceace, teda pŕhľavovité. Vplyvom vlhkejšieho počasia došlo aj k zvýšeniu počtu spór plesne
rodu Stemphylium na stredné hodnoty. V 36. týždni predpokladáme návratom teplého počasia opätovný nárast dennej
koncentrácie peľových zŕn v ovzduší.

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji (.pdf, 383kB)