Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave (RÚVZ TT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre Trnavský kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trnavskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ TT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Tomáš Hauko, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ TT

Aktuality

Späť Peľová situácia 2023 - 34. kalendárny týždeň

V 34. kalendárnom týždni (t. j. od 21.08.2023 do 27.08.2023) evidujeme vplyvom počasia stabilný počet peľových 
zŕn v ovzduší. Výrazne vyššiu koncentráciu dosahoval rod Ambrózia považovaný za najsilnejší letný alergén. Týždenná 
koncentrácia počtu zŕn rodov Ambrózia, Plantago (Skorocel), Poaceae (Trávy) a Rumex (Štiav) a čeľade Urticaceae 
(Pŕhľavovité) dosiahla už len nízke hodnoty. Počet spór plesní sa udržiava na stabilných hodnotách vo veľmi vysokých 
koncentráciách. 

Viac tu: Peľová situácia v Trnavskom kraji