Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín v uvedených termínoch.

Skúšky odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb sa budú konať v dohodnutom termíne.

Termín skúšky si aktuálne skontrolujte na tejto stránke, môže sa stať, že z vážnych organizačných dôvodov bude konkrétny termín zrušený, prípadne zmenený.