Ponuka voľných pracovných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v Trenčíne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne obsadzuje nasledovné pozície:

1. laboratórny diagnostik so zameraním na fyzikálne faktory ŽaPP
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/25df83d7-ad13-4efc-8ead-e5f4c8b2ab73

2. Informátor / Pracovník recepcie
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/6774a4de-de41-43f7-b37d-1dbf13e7ca11

V prípade záujmu bližšie informácie poskytneme na tel. č. +421 326 509 542.