Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.