Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 33. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 33. kalendárny týždeň 2023


     V 33. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 840 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 537,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 32 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 20,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 0,7 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (5) a pneumónie (1).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
      regionálna hygienička