Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 32. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 32. kalendárny týždeň 2023


     V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1 044 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 653,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 16 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 10,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 12 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (11) a pneumónie (1).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne