Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 31. kalendárny týždeň 2023


Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 31. kalendárny týždeň 2023


     V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 833 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 505,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 35 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 21,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (5), sínusitídy (2) a pneumónie (2).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne