Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 30. kalendárny týždeň 2023


Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 30. kalendárny týždeň 2023


     V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 1132 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 701,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 18 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 11,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,2 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (13), sínusitídy (1) a pneumónie (0).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji: prebiehajú školské prázdniny.

 


MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne