Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 19. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 19. kalendárny týždeň 2023.

 

     V 19. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2 402 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 336,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 82 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 45,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO vyšší o 15,75 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 52,20 %.
     
Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Trenčín (1957,87/100 000) a v okrese Nové Mesto nad Váhom (1340,06/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Považská Bystrica (892,00/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4 374,4/100 000).
     
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 27 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (15), sínusitídy (7) a pneumónie (5).
     
Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (114,2/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 rokov (197,9/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 20 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 1 prípad na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne