Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 18. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 18. kalendárny týždeň 2023.

 

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2 155 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 154,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 178 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 95,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO nižší o 17,83 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 39,08 %.
  

   Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (1517,23/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (1444,98/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Ilava (621,91/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4 047,0/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 27 osôb, čo predstavuje 1,3 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (12), sínusitídy (7) a pneumónie (8).
  

   Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (228,4/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 rokov (423,8/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 20 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 5 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 8 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípadov na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne