Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 17. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 17. kalendárny týždeň 2023.

 

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2 647 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 405,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 295 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 156,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO vyšší o 7,10 % a výskyt CHPO je vyšší oproti minulému týždňu o 112,19 %.
    

Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Partizánske (2585,84/100 000) a v okrese Púchov (2187,33/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Považská Bystrica (1031,77/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4 951,8/100 000).
     Priebeh ochorení bol komplikovaný u 37 osôb, čo predstavuje 1,4 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (24), sínusitídy (8) a pneumónie (5).
    

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (845,93/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Ilava (0/100 000).   

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6-14 rokov (631,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 41 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 6 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 2 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 1 prípad na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 1 prípad na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne