Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Trenčianskom kraji za 16. kalendárny týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Trenčianskom kraji za 16. kalendárny týždeň 2023

 

 V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených 2 222 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 312,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 125 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 73,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Oproti minulému týždňu  je výskyt ARO vyšší o 2,94 % a výskyt CHPO je nižší oproti minulému týždňu o 22,96 %.
 

 Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Púchov (1 774,80/100 000) a v okrese Bánovce nad Bebravou (1521,60/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Myjava (985,69/100 000).
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (4 898,8/100 000).
    

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO,    komplikácie predstavovali otitídy (9), sínusitídy (2) a pneumónie (2).
    

Najvyššia chorobnosť na CHPO bola hlásená v okrese Púchov (257,07/100 000), najnižšia chorobnosť bola v okrese Ilava (0/100 000).      

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 rokov (217,6/100 000).
Z dôvodu vyššieho výskytu akútnych respiračných ochorení nebolo uzatvorené žiadne školské zariadenie Trenčianskom kraji:
Prerušenie školskej dochádzky:
MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0

V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo v Trenčianskom kraji hlásených 41 prípadov na ochorenie COVID-19.

  •  okres Trenčín: 16 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Bánovce nad Bebravou: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Nové Mesto nad Váhom: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Myjava: 0 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Považská Bystrica: 5 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Ilava: 4 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Púchov: 3 prípady na ochorenie COVID-19
  •  okres Prievidza: 6 prípadov na ochorenie COVID-19
  •  okres Partizánske: 0 prípad na ochorenie COVID-19

 

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne